Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Savner du flere ledige byggegrunde i Billund Kommune?

Salget af byggegrunde er stigende i Billund Kommune og interessen er stor. Du kan finde informationer omkring kommende udstykninger på siden her.

Flere grunde på vej på Morsbøl Søvej i Grindsted

Vi er blevet opmærksomme på, at det i en annonce fremgår, at de nye byggegrunde er på Morsbølvej. Det er desværre en fejl. Det er på Morsbøl Søvej, der laves endnu en boliglomme med 20 nye byggegrunde.

Den overordnede intention er fortsat at byudvikle mod vest, men på grund af stor efterspørgsel af byggegrunde i Grindsted gennem de seneste år, har Byrådet den 10. oktober 2017 frigivet en anlægsbevilling til igangsættelse af byggemodning af endnu en boliglomme ved Morsbøl Søvej (mod syd).

Billund Kommune forsøger at imødekomme markedsønsker til større boliggrunde, hvorfor udstykningen kommer til at bestå af 20 nye parcelhusgrunde frem for de oprindelig tænkt 23 grunde.
Byrådet forventes at godkende priserne for grundene i den nye udstykning den 7. november 2018. Grundene forventes udbudt til salg i perioden 15. november - 15. december 2018.

Se udstykningsplan her

Se i øvrigt den nye helhedsplan for Morsbøl Søpark, som er godkendt i Byrådet den 19. juni 2018

Også i Billund Syd klargøres der til flere byggegrunde

Lokalplanen for et nyt boligområde nord for den eksisterende udstykning på Bænkebideren og Tusindbenet er nu endelig vedtaget. 
Forventeligt starter arbejdet med at byggemodne området op snarest, så der er udsigt til flere salgsklare grunde i Billund Syd i 2019.
Der arbejdes på, at 3 af underområderne i delområde C byggemodnes til parcelhusområde og to underområder byggemodnes til projektgrunde, som kan bebygges med rækkehuse, dobbelthus, klyngehuse m.v.

Det nye boligområde er en del af Børnenes Kvarter, og i lighed med tidligere navngives de to adkomstveje efter insekter, som børn kender til og som kan findes i boligområdets grønne arealer.

De nye vejnavne er:
Mariehønen
Sommerfuglen

Se oversigt over lokalplansområde

Se lokalplan 295 for det nye boligområde nord for Møllevej

Se illustrationsskitse med vejnavne for lokalplan 295

Ønsker du besked, når der er nyt i en udstykning, kan du kontakte kommunen og blive skrevet op på en interesseliste.