Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Hjælp, mit valgkort er væk, forkert udfyldt eller ikke kommet frem!

Her kan du se hvad du gør hvis du ikke har modtaget valgkort, hvis det er blev væk, eller det er forkert udfyldt.

Hvis dit valkort ikke kommer med posten

Til brug ved afstemningen til valgene sendes der valgkort ud til alle vælgere, som kan stemme til byråds- og regionsrådsvalg.

Har du ikke senest torsdag den 16. november 2017 modtaget valgkortet, beder vi dig ringe eller henvende dig til Borgerservice på:

Magion Biblioteket

Tinghusgade 15,

7200 Grindsted

tlf.7972 7214

Borgerservice vil herefter rette eventuelle fejl inden valgdagen.

 

Hvis dit valgkort er forkert udfyldt

Hvis du mener, at valgkortet er forkert udfyldt, skal du kontakte Borgerservice hurtigst muligt på:

Magion Biblioteket

Tinghusgade 15,

7200 Grindsted

tlf.7972 7214

Borgerservice vil herefter rette eventuelle fejl inden valgdagen.

 

Husk dit valgkort når du skal stemme d. 21. november 2017

Valgkortet indeholder oplysning om, hvor afstemningsstedet ligger, samt dato og tid for afstemningerne.
Valgkortet beder vi dig medbringe til afstemningerne.

 

Specielle regler for folk der flytter kommune efter d. 14. november 2017

Flytter du fra Billund Kommune til en anden kommune efter den 14. november 2017, har du hverken stemmeret i Billund Kommune eller tilflytningskommunen.

Du kan dog stemme til regionsrådsvalg, hvis du flytter til en anden kommune i Region Syddanmark.

 

Hjælp mit valgkort er blevet væk!

Har du mistet valgkortet efter modtagelsen, har du fortsat mulighed for at stemme ved at møde op i valglokalet.

For at få lov til at stemme skal:

  • Legitimation skal medbringes.
  • Du skal oplys fødselsdato for at få udleveret en ny stemmesedel.

 

Hvad er et valgkort og hvordan får jeg mit valgkort?

Et valgkort er et papirkort, som kommunen sender med posten til din adresse kort før et valg. Alle borgere, der kan stemme til valget, vil modtage et valgkort i forbindelse med kommunale og regionale valg. Det gælder dog ikke personer uden fast opholdssted, fx hjemløse.

Du vil senest fem dage før valget modtage valgkortet. Hvis du har stemmeret, men ikke har modtaget et valgkort senest fem dage før valgdagen, skal du henvende dig til kommunen. Det bør du også gøre, hvis der står forkerte oplysninger på valgkortet.

På valgkortet står der, hvilken dag og inden for hvilket tidsrum valget afholdes. På valgkortet står der også, hvor du skal møde op for at stemme.

Valgkortet på valgdagen

Du skal aflevere valgkortet til valglisteføreren, når du går ind på valgstedet og vil stemme. Valglisteføreren bruger valgkortet til at tjekke, at du står på valglisten og har ret til at stemme, og at du ikke allerede har stemt. Du skal samtidig oplyse din fødselsdato.

Når valglisteføreren har krydset dig af på valglisten, beholder valglisteføreren valgkortet og giver dig til gengæld en stemmeseddel.

Jeg har ikke modtaget mit valgkort - hvad gør jeg?

Selvom du ikke har modtaget dit valgkort, eller hvis du glemmer at tage det med på valgdagen, kan du godt møde op på dit afstemningssted og stemme. Så skal du huske anden legitimation som fx sundhedskort, kørekort eller pas.

Jeg er flyttet til en ny kommune

Hvis du flytter til en ny kommune kort tid før et valg, kan du risikere, at du ikke kan stemme. For at stemme i den nye kommune skal du anmelde din flytning til din nye kommune (tilflytningskommunen) senest tirsdagen syv dage inden valget.

Hvis du ikke når at melde din flytning senest tirsdagen syv dage før valgdagen, kan du ikke stemme til det kommunale valg hverken i din tidligere kommune eller din nye kommune. Hvis du er flyttet til en ny kommune inden for den samme region, vil du dog kunne stemme til det regionale valg.

Jeg er flyttet til en ny adresse i samme kommune

Hvis du flytter inden for kommunen kort tid før et valg, skal du anmelde din flytning til kommunen senest mandagen 15 dage før valget for at kunne stemme ved det nye afstemningssted, der hører til din nye bopæl.

Hvis du ikke når det inden 15 dage, kan du stadig stemme, men du skal så stemme ved det gamle afstemningssted, der hører til din tidligere bopæl.

Jeg er flyttet tilbage til Danmark

Hvis du er flyttet hjem til Danmark fra udlandet kort tid før et valg, er det vigtigt, at du hurtigt får meldt flytningen til den kommune, du flytter til (tilflytningskommunen). Du kan kun stemme, hvis du har meldt flytningen senest tirsdagen syv dage inden valget.

Valglisten

Valglisten er en liste med alle stemmeberettigede vælgere, og som indeholder oplysninger om vælgernes navne, adresser og fødselsdatoer. De borgere, der opfylder betingelserne for valgret, dvs. har stemmeret, bliver automatisk optaget på valglisten.

Man har valgret, når man:
  • er fyldt 18 år
  • har fast bopæl i Danmark (i kommunen/regionen)
  • enten er dansk statsborger, statsborger i et andet EU-land, Island eller Norge eller uden afbrydelse har boet mindst tre år i Danmark, Grønland eller på Færøerne.

Pr. 1. juli 2016 har personer, der er sat under værgemål og har fået frataget deres retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, fået valgret til kommunale og regionale valg.

Opfylder du betingelserne for valgret, bliver du automatisk optaget på valglisten. Du skal som udgangspunkt være registreret i Det Centrale Personregister (CPR) med en bopæl eller fast opholdssted i Danmark (kommunen/regionen) for at blive optaget på valglisten.

Personer uden fast opholdssted, fx hjemløse, kan dog også stemme. De vil som hovedregel være optaget på valglisten i den kommune, hvor de sidst havde en registreret adresse. Personer uden fast opholdssted vil dog ikke modtage valgkort.

Følgende personer har ikke valgret til kommunale og regionale valg:
  • udlændinge, der er på tålt ophold,
  • udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c),
  • udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b), og
  • udlændinge, der opholder sig i Danmark for at afsone straf m.v. idømt af en international straffedomstol.