Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Miljøtilsyn på landbrug

Kommunen skal føre tilsyn på landbrug og sikre, af miljøreglerne overholdes

Kommunen skal føre tilsyn med erhvervsmæssige dyrehold, samt landbrug med arealgodkendelser.

Kommunen kan også føre tilsyn med ikke-erhvervsmæssige dyrehold i forbindelse med klager over dyreholdet.

Tilsynet i praksis

Tilsyn varsles normalt skriftligt, minimum 14 dage før det skal finde sted.
Inden tilsynet gennemgår miljøsagsbehandleren husdyrbrugets oplysninger på grundlag af tidligere tilsynsrapporter, godkendelser, tilladelser, kortmateriale osv.

Ved tilsynet møder miljøsagsbehandleren op på landbruget og gennemgår miljøforholdene sammen med en repræsentant for landbruget.

Vi kontrollerer, om husdyrbruget overholder miljøreglerne og eventuelle miljøgodkendelser og tilladelser, der er givet.

De forhold, vi gennemgår, er blandt andet:


• Indretning af driftsanlæg
• Produktionsomfang
• Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af gødning
• Håndtering og opbevaring af foder
• Affald
• Opbevaring af olie
• Spildevandsforhold
• Markboringer

Efter tilsynet laves en tilsynsrapport.

Af tilsynsrapporten vil det fremgå, hvis der er forhold, der skal rettes op på.

Årsberetning for landbrug frem til den 23. maj 2013

Årsberetning for Virksomheder, Landbrug og Dambrug efter den 23. maj 2013

Brugerbetaling

Kommunens sagsbehandling i forbindelse med tilsyn på husdyrbrug er omfattet af brugerbetaling.

Læs nærmere om reglerne om brugerbetaling på

Miljøstyrelsens hjemmeside.