Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Fredede områder

Fredningerne er lavet for at sikre særligt værdifulde geologiske, biologiske, kulturhistoriske, landskabelige og/eller rekreative områder. I Billund Kommune er der flere store landskabelige fredninger - ved Ansager Ådal, St. Råbjerg og Randbøl Hede.

Hvorfor er der fredede områder?

Før i tiden var fredning af et naturområde den vigtigste – og næsten den eneste måde , hvorved man kunne bevare naturværdierne for eftertiden.

I dag beskyttes naturen af mange andre regler og love, men der er stadig behov for at frede naturområder, der har national og international betydning.

Hvem fører tilsyn med fredningsbestemmelserne?

Kommunerne fører tilsyn med, at fredningsbestemmelser bliver overholdt på alle fredede arealer, der ikke er ejet af staten.

 

Er min grund fredet?

Du kan se, om der er fredede arealer på din ejendom på Danmarks Arealinformation. Link til Danmarks Arealinformation findes under nyttige links her på siden. Du skal vælge kortlaget 'Fredning'.

Kan jeg få dispensation fra fredningen?

Har du arealer inden for en fredning, skal du være opmærksom på, at ændringer i for eksempel arealernes drift, byggeri med mere kan kræve dispensation fra fredningen. Ansøgning om dispensation skal sendes til fredningsnævnet for det pågældende område.

Adressen på fredningsnævnet, der omfatter Billund Kommune, er:

Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del
Retten i Kolding
Domhusgade 24
6000 Kolding

Læs mere om fredningsnævnene på fredningsnaevn.dk