Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Nyhedsbrev for projektet - september 2017

I dette nyhedsbrev vil vi orientere om status for projektets forskellige elementer og skrive lidt om tidsplanen for det videre forløb.

Stier:
Vi har holdt 3 møder med stigruppen, der er kommet med forslag til ruteforløb, som vi har arbejdet videre med. Vi har været ude at gå nogle af ruterne med gruppen, hvilket har givet meget viden om rute-forløbenes oplevelsesmuligheder og fremkommelighed.
Vi har haft en indledende snak med en række lodsejere og mangler stadig nogle stykker for at kunne fastlægge de endelige ruteforløb. Vi har mødt både positive og forbeholdne lodsejere, men ser positivt på mulighederne for at komme igennem med mindst 3 ruter af forskellig længde.
Vi forventer at have ruteforløbene på plads i starten af november.
Vi starter en dialog med Filskov Friskole om Skolesporet i oktober måned.

På tur med stigruppen

Mødepunkt i Filskov:
Vi arbejder videre med en placering af et mødepunkt midt i byen, og har nu en positiv dialog med ”Min Købmand”, om etablering af et mødested i forbindelse med butikken.


Fastlæggelse af oplevelsespunkter ”Hotspots”:
Borgernes ønsker har været at etablere hotspot ved Omme Å, ved mergelgraven, ved den skæve bane (hængekøjer) og ved Hjortlund Sø. Der kan evt. komme flere hotspots til, når ruteforløbet ligger fast. De fleste hotspots kræver både lodsejeraccept og nogle tilladelser fra forskellige myndigheder. Den proces vil foregå i løbet af efterår/vinter.

MB-bane:

Arbejdet med banen er så småt gået i gang. Gruppen har haft besøg af en konsulent, der kommer med en plan over, hvordan man får mest ud af skoven, og der er købt buskrydder og motorsav plus sikkerheds­udstyr. Gruppen planlægger en arbejdsdag 7-8 oktober, hvor de går i gang med at tynde ud i skovens tætte krat.

Gruppen mangler en frivillig, der er god til af file kæden på motorsaven.  Hvis du kan hjælpe, så kontakt Jacob Buhl på e-mail  n-j@os.dk

Øvrige arbejdsgrupper:

Når ruteforløbet er lagt fast, vil vi starte op på de øvrige grupper.

Vi indkalder alle frivillige til et møde onsdag d. 8. november kl. 17-19 i Viadukthallen, hvor vi sammen med stigruppen vil præsentere ruteforløbet og sætte gang i arbejdet med markeringspæle og fortælling/digital formidling. På mødet vil vi sammen med gruppen håndværk og råstyrke planlægge forårets indsats med praktiske opgaver i projektet. MB-gruppen kan fortælle om fremdriften på MB-banen og evt. kapre frivillig arbejdskraft til det videre arbejde.

 

Tidsplan

Oktober 2017: Lodsejerdialog og opstart af skolespor
November 2017: fastlæggelse af stiforløb, arbejdsmøde med frivillige
November 2017-februar 2018: Endelige aftaler med lodsejere, myndighedsbehandling. De frivillige arbejder med markeringspæle og fortælle-App.
Marts 2018: udbud af opgaver til entreprenører.
Marts- Juni 2018: Anlægsarbejde af entreprenører og frivillige
Sommer 2018: Indvielse af projektet ”Aktiv natur for Alle”.

Kontakt: Projektleder Anne-Vibe Jensen, Billund Kommune, e-mail: avrj@billund.dk, tlf. 41721448.