Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Ny Veteranpolitik præsenteret ved Flagdag i Billund Kommune

Omkring 50 tidligere udsendte og byrådsmedlemmer deltog tirsdag den 5. september fra morgenstunden i den officielle markering af Flagdagen for Danmarks udsendte ved Rådhuset i Grindsted

Omkring 50 tidligere udsendte og byrådsmedlemmer deltog tirsdag den 5. september fra morgenstunden i den officielle markering af Flagdagen for Danmarks udsendte ved Rådhuset i Grindsted.

 Selve programmet for flagdagen er meget officielt og flot med flaghejsning, hvor Michael Christiansen, der flere gange har været udsendt til Afghanistan, sørger for paraden, mens flaget hejses og deltagerne synger ”Der er ingenting, der maner”.  

 Borgmester Ib Kristensen bød velkommen på Byrådets vegne.

 - Vi har glædet os til - igen i år at markere flagdagen sammen med jer. Det er dagen, hvor vi markerer vores taknemmelighed til jer, der har ydet en flot og professionel indsats for Danmark i verdens brændpunkter, sagde Ib Kristensen.

 Borgmesterens tale var i år centreret om den nye veteranpolitik for Billund Kommune, som et samlet byråd vedtog den 20. juni.

 - Vi fået en politik, der fik mange gode ord med på vejen i Byrådet Det er en politik, der tager udgangspunkt i den nationale veteranpolitik udarbejdet af forsvarsministeriet, men det er også en politik, der er rettet mod Billund Kommune forhold, hvor vi alt i alt er ca. 90 veteraner, hvoraf ca. 10 procent skønnes at have brug for en kommunal indsats, siger Ib Kristensen.

 

Politikken har overskriften ”anerkendelse til de mange. Støtte til de få.

 

- Dagen i dag er en af de dage, hvor vi i fælles front som Byråd og kommune anerkender Jeres helt særlige indsats for Danmark, og dermed en del af politikken, lød det fra Ib Kristensen til de fremmødte.

 

Men der er også en række andre vigtige indsatsområder i politikken. Det gælder i forhold til at:

  • Anerkende baggrund og kompetencer fra uddannelse ved forsvaret og bygge videre på den.
  • Få veteraner med i foreningslivet (flere af jer er jo allerede en del af foreningslivet i kommunen) og bruge jeres ressourcer.
  • Anerkende børn og familier til veteraner.

 Og meget andet også i forhold til den gruppe af jer, der har brug for særlig støtte.

 Flagdagen sluttede traditionen tro med, at veteraner med familie sammen med Byrådet fik morgenkaffe på Rådhuset. 

 

Link til veteranpolitikken

 

 Yderlige oplysninger:

Borgmester Ib Kristensen, Billund Kommune på telefon 4054 8090.