Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Vigtige spørgeskemaer på vej til alle forældre i dagtilbud og skoler

Alle forældre til børn i kommunale dagtilbud og skoler i Billund Kommune modtager nu det andet spørgeskema i forhold til Program for Læringsledelse. Første undersøgelse var i 2015.

Alle kommunale dagtilbud og skoler i Billund Kommune deltager i Program for læringsledelse, hvor en vigtig del af programmet er at blive klogere på, forældrenes oplevelse af trivsel og børnenes muligheder for læring og udvikling.

Program for læringsledelse blev indledt med en spørgeskemaundersøgelse i 2015, og svarene herfra er brugt til målrettede indsatser i både dagtilbud og skoler.

 - Der er arbejdet målrettet og systematisk i alle dagtilbud med barn-voksen kommunikation og relation og med feedback og klasseledelse på alle skoler. Vi er naturligvis rigtig spændte på, hvordan forældrene har oplevet effekten af de tiltag, der er igangsat og vi håber, at vi får en høj svarprocent endnu engang, siger Karina Krogh Kristensen, der er Billund Kommunes programleder i Program for læringsledelse.

 Spørgeskemaet er digitalt, og alle forældre har i denne uge fået et brev, der fortæller mere om undersøgelsen og om, hvordan man tilgår spørgeskemaet.

 -  Størstedelen af spørgsmålene er de samme som ved sidste undersøgelse i 2015, og på den måde kan vi blive klogere på om de indsatser, der er igangsat, har haft en effekt, forklarer Karina Krogh Kristensen.

Spørgeskemaet er inddelt i emner. På dagtilbudsområdet skal forældrene give en række baggrundsoplysninger. Derudover skal de svare på spørgsmål om aflevering/afhentning, information, indhold og aktiviteter og tilfredshed med dagtilbuddet.    

På skoleområdet skal forældrene også give en række baggrundsoplysninger. Derudover skal de svare på spørgsmål om støtte i skolearbejdet, information om og samarbejde med skolen, kontakt mellem forældre og inklusionsspørgsmål.

Ud over forældrene skal alle 4-5 årige børn, elever, pædagoger, lærere og ledere svare på spørgeskemaer.

 -   Vi glæder os meget til at arbejde med resultaterne i undersøgelsen og dermed stå på ”tæer” for at forbedre læringsmiljøet for vores børn, afslutter Karina Krogh Kristensen.

 

Yderligere oplysninger hos programleder Karina Krogh Kristensen på telefon 7972 7599.